MS Kungsholm IV under olika ägare och namn.

På internet, Facebook med flera ställen kan man läsa och se hur "Sjöfartsstaden Göteborg"  i sitt oförstånd gick miste om en av Sveriges finaste reklampelare.

Dessutom cirka 700 bäddar i ett nyligen renoverat fartyg i kryssningsklassen.

Ett av argumenten var "vi vill inte ha mer skrot liggande utefter kajerna"

Angående bilderna: Vykort, pressbilder och "lånade" dito från nätsidor.

Till innehavare av eventuell © känner du dig förbigången, vänligen hör av dig så löser vi detta.

kontakt:   roburhuset@gmail.com